Пристрiй вимiрювання питомої електропровiдностi листових металiв за спiввiдношенням мiж напруженостями магнiтного поля

Анотація

Пристрій вимірювання питомої електропровідності листових металів, що полягає у безконтактному вимірюванні електропровідності з двома листами металу, для одного з яких питома електропровідність і товщина відомі, а для іншого відома тільки товщина, що розташовують паралельно один одному, який відрізняється тим, що із зовнішньої сторони листів металу розміщують датчики поля та циліндричні плоскі індуктори з однаковою індуктивністю та однаково направленими струмами, такими, що у внутрішній порожнині між металевими листами напруженість магнітного поля дорівнює нулю, а питома електропровідність досліджуваного зразка обчислюється за формулою: , де H1m, H2m - амплітуди напруженості магнітного поля з зовнішньої сторони металевих зразків; γ1, d1 - відомі питома електропровідність і товщина зразка металевого листа; γ2, d2 - невідома питома електропровідність і відома товщина досліджуваного зразка металевого листа.

Опис

Ключові слова

металообробка

Бібліографічний опис

Пат. 77282 Україна, МКИ G01R 17/10 (2006.01). Пристрiй вимiрювання питомої електропровiдностi листових металiв за спiввiдношенням мiж напруженостями магнiтного поля / Батигiн Юрiй Вiкторович, Гнатов Андрiй Вiкторович, Чаплигiн Євген Олександрович, Барабашова Марина Вiкторiвна, Сабокар Олег Сергiйович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Батигiн Юрiй Вiкторович, Гнатов Андрiй Вiкторович. - N u 2012 08297 ; заявл. 06.07.2012 ; опубл. 11.02.2013, Бюл. N 3. - 4 с.

Зібрання