Удосконалення організації перевезень вантажів в міжнародному сполученні на підприємстві ТОВ "Велес-та"

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В дипломній роботі було створено модель в програмному середовище MATLAB. За результатами якої було визначено, що раціональним перевізником буде вибір ФОП «Мокра Ю. Г.» для перевезення різних товарів у міжнародному сполученні, так як даний перевізник має найвищій інтегральний показник якості, який дорівнює 63,3. Впровадження у ТОВ «ВЕЛЕС-ТА» показує, що використання результатів дослідження дозволяє скоротити час роботи персоналу, а також суттєво підвищує рівень якості його роботи при розробці й виборі варіантів доставки вантажів, що дає річний економічний ефект підприємству у розмірі 119250 грн. на рік.

Опис

Ключові слова

вантажний транспорт, перевізник, збереженість вантажу, вартість доставки, термін доставки

Бібліографічний опис

Храпач, A. А. Удосконалення організації перевезень вантажів в міжнародному сполученні на підприємстві ТОВ "Велес-та" : дипломна робота … магістра : 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Храпач Артем Андрійович. – Харків : ХНАДУ, 2022. – 105 с.