Модель вітроенергетичної установки, як альтернативного джерела енергії

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У роботі представлена докладна класифікація вітроенергетичних установок в залежності від типу, конструкції і компонування. Представлено устрій вертикальних вітрогенераторів у порівнянні з горизонтальними та розглянуто вертикальний вітрогенератор з сонячними панелями. Запропонована математична модель енергоефективного вітрогенератору.

Опис

Ключові слова

вітрогенератор, вітроенергетична установка, сонячні панелі, акумулюючи пристрої, вертикальні вітрогенератори, енергоефективні електростанції, ветрогенератор, ветроэнергетическая установка, солнечные панели, аккумулирующие устройства, энергоэффективные электростанции, wind generator, wind power plant, solar panels, accumulating devices, vertical wind generators, energy-saving power plants

Бібліографічний опис

Жила, С. Ю. Модель вітроенергетичної установки, як альтернативного джерела енергії / С. Ю. Жила, О. А. Дзюбенко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2017. - Вип. 12.

Зібрання