Викладання гуманітарних та українознавчих дисциплін засобами дистанційного навчання: теорія і практика закладів вищої освіти

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У збірнику репрезентовано матеріали Науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки «Викладання гуманітарних та українознавчих дисциплін засобами дистанційного навчання: теорія і практика закладів вищої освіти». Матеріали подано в авторській редакції й автори публікацій несуть персональну відповідальність за порушення правил академічної доброчесності. Матеріали подано за такими тематичними напрямками: реалізація нових різновидів навчання зі застосуванням концептуально нового моделювання українознавчих дисциплін; досвід використання різноманітних платформ інтернет-простору та ефективного їхнього застосування викладачами ЗВО; оновлення ролі викладача гуманітарних дисциплін як наставника-консультанта відповідно до нововведень та інновацій; застосування різноманітних видів технологій для викладання українознавчих дисциплін у ЗВО в умовах дистанційного навчання. Збірник матеріалів конференції стане в нагоді для широкого кола зацікавлених осіб − науковців, викладачів закладів вищої освіти, викладачів закладів фахової передвищої освіти.

Опис

Ключові слова

вища освіта, технології для викладання, дистанційне навчання, гуманітарні дисципліни, українознавчі дисципліни, ЗВО

Бібліографічний опис

Викладання гуманітарних та українознавчих дисциплін засобами дистанційного навчання: теорія і практика закладів вищої освіти : матеріали наук. інтернет-конф. з проблем вищої освіти і науки, м. Харків, 24 листоп. 2022 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, кафедра українознавства. – Харків : ХНАДУ, 2022. – 105 с.