Актуальні питання навчання української мови під час профільної підготовки здобувачів освіти фармацевтичного вишу

Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Берестова, А. А. Актуальні питання навчання української мови під час профільної підготовки здобувачів освіти фармацевтичного вишу / А. А. Берестова, Н. О. Лисенко // Викладання гуманітарних та українознавчих дисциплін засобами дистанційного навчання: теорія і практика закладів вищої освіти : матеріали наук.-метод. інтернет-конф., 24 листоп. 2022 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2022. – С. 16–18.