ПЕРШІ КРОКИ СТУДЕНТІВ У НАУКУ

Thumbnail Image

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

На підставі аналізу участі студентів ХНАДУ в науковій роботі показано, що організаційний рівень наукових досліджень є високим. У студентів є можливість засвоювати сучасні методи наукових досліджень і презентувати результати роботи на наукових конференціях різного рівня.

Опис

Ключові слова

наукові напрями, досягнення, самопідготовка, наукові роботи, вузівські олімпіади, научные направления, достижения, самоподготовка, научные работы, вузовские олимпиады, scientific trend, achievement, self-training, scientific works, competition

Бібліографічний опис

Гнилицька, А. І. Перші кроки у науку / А. І. Гнилицька // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки молодежи и спорта Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Богомолов В. А. (гл. ред.) и др.]. – Х., 2011. – Вып. 53. – С. 7–9.

Зібрання