Применение технологии WEBGL для разработки интерактивного веб-приложения

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Нижников, А. Применение технологии WEBGL для разработки интерактивного веб-приложения / А. Нижников, О. Б. Маций // Комп’ютерні технології і мехатроніка : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 30 трав. 2019 р. – Харків : ХНАДУ, 2019. – С. 118–122.