Спосiб пiдвищення надiйностi результатiв оцiнки товщини шарiв дорожнього одягу за допомогою георадара

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Галузь застосування: неруйнівний контроль при будівництві та експлуатації автомобільних доріг з асфальтобетонним покриттям. Спосіб підвищення надійності результатів оцінки товщини шарів дорожнього одягу за допомогою георадара, який полягає в тому, що генератор, фідери та приймач розміщують в одному блоці, поруч розташовують передавальну і приймальну антени для запобігання можливим змінам в прийнятих сигналах під час радіолокаційного зондування та реєстрації сигналів. У напрямках, де непотрібно випромінювання, розміщують поглинаючий екран, що унеможливлює реєстрацію паразитних сигналів від сторонніх джерел та забезпечує припустимий рівень відбитих цим екраном сигналів. Потім проводять вимірювання сигналу прямого проходження шляхом реєстрації сигналів при розташуванні блока георадара таким чином, щоб за період розгортки до приймальної антени не надходили сигнали від найближчих неоднорідностей, зберігають дані у цифровому вигляді в пам'яті комп'ютера, після чого георадар розміщують над поверхнею дорожнього покриття, на яку укладено металевий лист, та проводять реєстрацію та збереження у пам'яті комп'ютера відбитого сигналу, потім металевий лист видаляють з поверхні покриття та виконують радіолокаційне зондування, рухаючись по дорозі, з одночасною реєстрацію та збереженням у цифровому вигляді сигналів, що відбиті конструкцією дорожнього одягу. Сигнали, що отримані в процесі радіолокаційного зондування, обробляють шляхом вирахування сигналу прямого проходження з сигналів, що відбиті від металевого листа та конструкції дорожнього одягу, зберігають у пам'яті комп'ютера, а далі проводять обробку цих сигналів згідно з відомим алгоритмом. Технічний результат: підвищення надійності оцінки товщини шарів дорожнього одягу за рахунок запобігання спотворенням прийнятих сигналів та суттєвого зменшення потужності паразитних сигналів.

Опис

Ключові слова

дорожнi одяги, надiйнiсть

Бібліографічний опис

Пат. 118736 Україна, МКИ E01C 23/01 (2006.01), G01V 3/12 (2006.01), G01S 13/88 (2006.01), G01R 29/08 (2006.01), G01N 29/04 (2006.01), G01N 33/42 (2006.01). Спосiб пiдвищення надiйностi результатiв оцiнки товщини шарiв дорожнього одягу за допомогою георадара / Батраков Дмитро Олегович, Батракова Анжелiка Геннадiївна, Бiлошенко Костянтин Сергiйович ; власники : Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т, Харкiв. нац. ун-т iм. В. М. Каразiна, Батраков Дмитро Олегович, Батракова Анжелiка Геннадiївна, Бiлошенко Костянтин Сергiйович. - N a 2018 01633 ; заявл. 19.02.2018 ; опубл. 25.02.2019, Бюл. N 4. - 6 с.

Зібрання