Specifics of provision of ecological education in higher education institutions in Georgia

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Jashi, D. Specifics of provision of ecological education in higher education institutions in Georgia / D. Jashi, N. Nakashdze // Екологічно орієнтована вища освіта. Mетодологія та практика – 2021 : зб. матеріалів Всеукр. конф. з проблем вищ. освіти з міжнар. участю, 28–29 жoвт. 2021 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2021. – С. 8–10.