Експертна оцінка як один з актуальних методів оцінки загроз економічній безпеці підприємств

Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Гаркуша, В. О. Експертна оцінка як один з актуальних методів оцінки загроз економічній безпеці підприємств / В. О. Гаркуша // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., 30 листоп. 2018 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2018. – С. 196–198.