Інформаційні ресурси в організації науково-дослідної роботи студентів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Кащена, Н. Б. Інформаційні ресурси в організації науково-дослідної роботи студентів / Н. Б. Кащена, О. О. Горошанська // Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізації та європейської інтеграції України : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 2 черв. 2017 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2017. – С. 69–70.