Оцінка доцільності впровадження змін в підприємстві

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Догадайло, Я. В. Оцінка доцільності впровадження змін в підприємстві / Я. В. Догадайло, К. В. Пивовар // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., 30 листоп. 2018 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2018. – С. 118–120.