Тарифікація міських пасажирських перевезень у містах світу

Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Матухно, Д. О. Тарифікація міських пасажирських перевезень у містах світу / Д. О. Матухно, А. А. Михайлова, Д. А. Горовий // Сучасні тенденції розвитку світової економіки : зб. матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конф., 18 трав. 2018 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2018. – С. 261–262.