Структурно-фазовий стан і трибологічні властивості наплавленого самофлюсувального сплаву ПГ-10Н-01, модифікованого матеріалом, що містить бор

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У роботі наведено результати дослідження мікроструктури, фазового складу та зносостійкості наплавлених покриттів на основі сплаву ПГ-10Н-01, модифікованих розробленим композиційним матеріалом, що містить диборид титану, борид нікелю, оксид титану та заліза.

Опис

Ключові слова

композиційний матеріал, СВС-процес, бориди, зносостійкість, наплавлення, структура, фазовий склад, композиционный материал, СВС-процесс, бориды, износостойкость, наплавка, структура, фазовый состав, composite material, SHS process, borides, wear resistance, surfacing, structure, phase composition

Бібліографічний опис

Лузан, А. С. Структурно-фазовий стан і трибологічні властивості наплавленого самофлюсувального сплаву ПГ-10Н-01, модифікованого матеріалом, що містить бор / Лузан А. С. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 88, т. 1. – С. 102–106.