Дослідження коливальних процесів робочої платформи мобільного підйомника

Анотація

Робота є продовженням досліджень у царині вивчення закономірностей функціонування мобільних підйомників із робочими платформами (МПРП), визначення кінематичних характеристик обладнання під час виконання тих чи інших технологічних операцій та їхнього впливу на коливальні процеси. Основною метою статті є зіставлення результатів досліджень, що виконані на комп’ютерних моделях і на натурному зразку машини. Одним із розв’язаних завдань є розроблення комп’ютерної моделі МПРП, що дає змогу адекватно моделювати режими навантаження машини та досліджувати вплив режимів роботи на коливальні явища, які спостерігаються під час виконання технологічних процесів.

Опис

Ключові слова

комп’ютерне моделювання, мобільний підйомник, робоча платформа, коливальні процеси, Autodesk Inventor, computer modeling, mobile lift, working platform, oscillatory processes

Бібліографічний опис

Дослідження коливальних процесів робочої платформи мобільного підйомника / І. Г. Кириченко, О. О. Рєзніков, О. В. Черніков, А. О. Книшенко // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2022. – Вип. 99. – С. 14–17.

Зібрання