СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ З ІНЖЕНЕРІЇ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Проаналізовано існуючу нормативну базу та набутий досвід у викладанні дисциплін профільного блоку з безпеки праці. Запропоновано диференційований підхід зі структури та змісту цих дисциплін залежно від галузі знань за шифром спеціальності з «Переліку 2015 року».

Опис

Ключові слова

перелік спеціальностей, блок дисциплін з безпеки, зміст дисципліни, охорона праці, підготовка фахівців з інженерії, перечень специальностей, блок дисциплин по безопасности, содержание дисциплины, охрана труда, подготовка специалистов по инженерии, list of specialties, block of disciplines of labour safety, course content, labour safety, specialist training in the engineering field

Бібліографічний опис

Каслін, М. Д. Соціальна відповідальність діяльності фахівців з інженерії / М. Д. Каслін, О. І. Богатов // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 76. – C. 12–16.

Зібрання