Методика оцінки часу, необхідного для забезпечення рівномірного руху пачки автомобілів на координованій ділянці міської магістралі

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В роботі проаналізовано основні методи формування планів координації на ділянках міської вулично-дорожньої мережі. Характерною особливістю проаналізованих методів формування планів координації є відсутність уваги їх розробників до питання та проблематики рівномірності руху пачки зеленої хвилі по координованим фрагментам міської вулично-дорожньої мережі. Проведено формалізацію процесу взаємодії пачки зеленої хвилі та додаткових автомобілів, які з’являються з другорядних напрямків і накопичуються перед стоп-лінією чергового перехрестя координованої ділянки міської вулично-дорожньої мережі. З використанням загальновідомих формул кінематики прямолінійного рівноприскореного руху точки розроблені аналітичні моделі, які надають можливість оцінювати мінімальний час випередження початку дозвільного сигналу світлофору через розрахункову швидкість руху та середнє прискорення одного додаткового автомобіля при старті від стоп-лінії перехрестя з урахуванням його динамічного габариту.

Опис

Ключові слова

зелена хвиля, план координації, рівномірний рух, світлофорне керування, транспортні потоки, час випередження, progression, coordinated timing plan, uniform motion, traffic signal control, traffic flows, advance time

Бібліографічний опис

Горбачов, П. Ф. Методика оцінки часу, необхідного для забезпечення рівномірного руху пачки автомобілів на координованій ділянці міської магістралі / П. Ф. Горбачов, Є. В. Любий // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2022. – Вип. 22. – С. 81–91.

Зібрання