АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНИХ ВПЛИВІВ ТА РИЗИКІВ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розглянуто основні екологічні впливи, які виникають при експлуатації автозаправних станцій. Проаналізовано екологічні ризики експлуатації вибухопожежонебезпечних об’єктів, зокрема автозаправних станцій. Виділено шляхи зменшення впливу досліджуваних об’єктів на рівень екологічної безпеки.

Опис

Ключові слова

автозаправна станція, екологічний ризик, екологічний вплив, екологічна безпека, якість навколишнього природного середовища, автозаправочная станция, экологический риск, экологическое воздействие, экологическая безопасность, качество окружающей среды, gas station, environmental risk, environmental impact, environmental safety, environmental quality

Бібліографічний опис

Желновач, Г. М. Аналіз екологічних впливів та ризиків при експлуатації автозаправних станцій / Г. М. Желновач, Н. В. Прокопенко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2014. – Вып. 67. – C. 78–88.

Зібрання