Спосіб визначення імпульсної характеристики вимірювального каналу тиску

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Спосіб визначення імпульсної характеристики вимірювального каналу тиску, що складається з вимірювальної лінії та датчика тиску, який полягає в тому, що за допомогою датчика тиску вимірюють реалізацію випадкового сигналу, з якої віднімають постійну складову, що формують шляхом пропускання сигналу через фільтр нижніх частот, а шумові флуктуації, що залишилися, підсилюють у підсилювачі і такі операції виконують протягом тривалого часу для багатьох реалізацій випадкового сигналу, шуми накопичують і після цього спектроаналізатором визначають спектральну щільність потужності накопичених реалізацій, ділять в подільнику сигнал з виходу датчика тиску на корінь з спектральної щільності і визначають імпульсну характеристику вимірювального каналу тиску, згідно з корисною моделлю при визначенні імпульсної характеристики вимірювального каналу тиску в умовах нелінійного спотворення його функції перетворення порівнюють в компараторі виміряний сигнал з виходу датчика тиску з теоретичним сигналом, який формують послідовно з'єднаними віртуальним лінійним інерційним та віртуальним нелінійним неінерційним блоками і при цьому вихідний сигнал лінійного інерційного блока представляють у вигляді суми добутків невідомих коефіцієнтів ряду на відомі ортогональні сигнали, що формують за допомогою генераторів ортогональних сигналів і далі піддають цей сигнал нелінійному перетворенню у підсилювачі з регульованою нелінійною функцією перетворення у вигляді поліноміальної залежності з наперед невідомими коефіцієнтами поліному, знаходять в квадраторі квадрат різниці між виміряним і теоретичним сигналами, інтегрують його в інтеграторі і цим визначають відстань між цими сигналами у функціональному просторі з квадратичною метрикою, яку мінімізують алгоритмом глобального випадкового пошуку шляхом змінювання коефіцієнтів ряду та коефіцієнтів поліному і визначені при цьому коефіцієнти ряду використовують для оцінювання вихідного сигналу лінійного інерційного блока, який ділять в подільнику на корінь з спектральної щільності потужності шуму і отримують імпульсну характеристику вимірювального каналу тиску.

Опис

Ключові слова

тиск, вимірювальний канал тиску, вимірювання параметрів динамічних систем, експлуатація технічно складних об'єктів, машинобудування

Бібліографічний опис

Пат. 151944 Україна, МПК (2022.01) G01D 21/00. Спосіб визначення імпульсної характеристики вимірювального каналу тиску / Полярус Олександр Васильович, Поляков Євген Олександрович, Чепусенко Євгеній Олександрович, Ібрагімов Шах Гусаєвич ; власники : Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т, Полярус Олександр Васильович, Поляков Євген Олександрович, Чепусенко Євгеній Олександрович, Ібрагімов Шах Гусаєвич. — N u 2021 07687 ; заявл. 28.12.2021 ; опубл. 05.10.2022, Бюл. N 40. — 12 с.

Зібрання