Автомобільний інжиніринг: сучасні технології

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто основні тенденції розвитку та сучасні технології автомобільного інжинірингу на основі інформаційних та комунікаційних технології, штучного інтелекту і нових матеріалів.

Опис

Ключові слова

автомобільний інжиніринг, інформаційні та комунікаційні технології, програмні засоби, штучний інтелект, автомобильный инжиниринг, информационные и коммуникационные технологии, программные средства, искусственный интеллект, automotive engineering, information and communication technologies, software, artificial intelligence

Бібліографічний опис

Автомобільний інжиніринг: сучасні технології / О. Я. Ніконов, Л. Є. Кулакова, М. В. Сіндєєв, Є. М. Шпінда // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2017. - Вип. 12.

Зібрання