Транспортно-інформаційна система моніторингу в умовах подальшої інформатизації транспортних засобів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Файли

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Волков, В. П. Транспортно-інформаційна система моніторингу в умовах подальшої інформатизації транспортних засобів / В. П. Волков, Т. В. Волкова, Н. Г. Бережна // Інтелектуальні технології управління транспортними процесами : зб. матеріалів Міжнар. наук.-техн. конф., 17–18 листоп. 2020 р. Секція: Інтелектуальні технології управління транспортними процесами : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Харків, 2020. — С. 69—70.