РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАНТАЖОВЛАСНИКІВ НА ТЕРМІНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСАХ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Запропоновано технологічні заходи для підвищення якості транспортного обслуговування вантажовласників на терміналі. Отримано залежність додаткових витрат на переробку від часу скорочення переробки.

Опис

Ключові слова

термінальний комплекс, якість транспортного обслуговування, технологічні заходи, терминальный комплекс, качество транспортного обслуживания, технологические мероприятия, terminal handler, quality of transport service, technological measures

Бібліографічний опис

Шраменко, Н. Ю. Розробка заходів щодо підвищення якості обслуговування вантажовласників на термінальних комплексах / Н. Ю. Шраменко // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки, молодёжи и спорта Украины, ХНАДУ ;[редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др.] – Х., 2011. – Вып. 28. – С. 104-108.

Зібрання