Електромобіль з інерційним акумулятором кінетичної енергії

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Електромобіль з інерційним акумулятором кінетичної енергії містить тягову електричну машину, яка механічно зв'язана з колесами, перетворювачем напруги, акумуляторною батареєю. Додатково встановлений інерційний акумулятор кінетичної енергії, що складається з маховика та оберненої електричної машини, яка через перетворювач напруги електрично зв'язана з акумуляторною батареєю та тяговою електричною машиною

Опис

Ключові слова

електромобіль, електромобіль з інерційним акумулятором, енергозберігаючі технології, автомобільний транспорт

Бібліографічний опис

Пат. 151193 Україна, МПК (2022.01) B60K 6/00. Електромобіль з інерційним акумулятором кінетичної енергії / Смирнов Олег Петрович, Борисенко Анна Олегівна ; власники : Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т, Смирнов Олег Петрович, Борисенко Анна Олегівна. — N u 2021 07639 ; заявл. 28.12.2021 ; опубл. 15.06.2022, Бюл. N 24. — 4 с.

Зібрання