Система терморегулювання робочої рiдини гiдроприводу в гiдробаку мобiльних машин

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

гідропривід, гідробак, мобільні машини, робоча рідина, терморегулювання

Бібліографічний опис

Пат. 141679 Україна, МКИ МПК (2020.01) F15B 21/00. Система терморегулювання робочої рiдини гiдроприводу в гiдробаку мобiльних машин / Шевченко Валерiй Олександрович, Пiмонов Iгор Георгiйович, Аврунiн Григорiй Аврамович, Погорiлий Iгор Васильович ; власники : Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т, Шевченко Валерiй Олександрович, Пiмонов Iгор Георгiйович, Аврунiн Григорiй Аврамович, Погорiлий Iгор Васильович. - N u 2019 09206 ; заявл. 08.08.2019 ; опубл. 27.04.2020, Бюл. N 8. - 4 с.

Зібрання