АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ СТЕНДІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БЕНЗИНОВИХ ДВЗ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Здійснено аналіз діючих моделей лабораторних стендів для дослідження робочих параметрів систем керування ДВЗ легкових автомобілів. Подано аналіз характеристик та параметрів відомих зразків і описано спроектований та запатентований стенд.

Опис

Ключові слова

лабораторний стенд, робочі параметри, системи керування ДВЗ, лабораторный стенд, рабочие параметры, системы управления ДВС, laboratory stand, operating parameters, control systems, electromagnetic injectors, fuel supply

Бібліографічний опис

Марціяш, О. М. Аналіз моделей стендів для дослідження параметрів системи керування бензинових двз легкових автомобілів / О. М. Марціяш, Р. Р. Заверуха, А. В. Ужва // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.]. – Харьков, 2017. – Вып. 41. – С. 61–66.

Зібрання