Експертні системи контролю технічного стану транспортних засобів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Детальний розгляд експертної системи, як спосіб отримання, аналізу та обробки діагностичної інформації дав змогу визначити, що експертна система є оптимальним варіантом обробки та зберігання інформації, яка в подальшому може бути використана за потребою людиною або машиною для вирішення актуальних потреб при обслуговуванні.

Опис

Ключові слова

експлуатація, технічне обслуговування, діагностування, експертна система, база знань, транспортний засіб, operation, maintenance, diagnostics, expert system, knowledge base, vehicle, эксплуатация, техническое обслуживание, диагностирование, экспертная система, база знаний, транспортное средство

Бібліографічний опис

Павленко, В. М. Експертні системи контролю технічного стану транспортних засобів / В. М. Павленко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2018. - Вип. 14.

Зібрання