Iонообмiнний спосiб очистки вод промивання нафти вiд iонiв хлору

Анотація

Іонообмінний спосіб очищення вод промивання нафти від іонів хлору, який включає катіонітну та аніонітну обробки, регенерацію іонітів, який відрізняється тим, що першу стадію регенерації води від масляних нафтових фракцій проводять ступінчато активованим вугіллям, а після другої стадії -іонітної обробки - здійснюють повернення води в цикл технологічного процесу промивання нафти.

Опис

Ключові слова

екологiя, хiмiя

Бібліографічний опис

Пат. 47490 U Україна, МКИ C02F 1/42. Iонообмiнний спосiб очистки вод промивання нафти вiд iонiв хлору / Хоботова Елiна Борисiвна, Уханьова Марина Iванiвна, Даценко Вiта Василiвна, Ларiн Василь Iванович, Добрiян Михайло Олександрович, Бобонець Марина Сергiївна ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. - N u 2009 07486 ; заявл. 17.07.2009 ; опубл. 10.02.2010, Бюл. N 3. - 4 с.

Зібрання