Організаційно-управлінські аспекти забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві в умовах цифровізації

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Голуб, Д. Р. Організаційно-управлінські аспекти забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві в умовах цифровізації / Д. Р. Голуб // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту підприємств України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, м. Харків, 17 листоп. 2021 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2021. – C. 229–233.