Аналіз застосування методів теорії графів у дисципліні «дискретна математика»

Thumbnail Image

Дата

2020

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Серед дисциплін і методів дискретної математики теорія графів і особливо алгоритми на графах знаходять найбільш широке застосування в програмуванні. Як правило, є безліч різних способів рішень задач за допомогою графів. Наприклад, це можуть бути завдання, пов’язані з пошуком шляху між початковою і кінцевою точками або пошуком максимальної кількості рідини, яке може пройти через трубопровід, якщо відома максимальна пропускна здатність кожної ділянки трубопроводу.

Опис

Ключові слова

дискретна математика, граф, шлях на графі, орієнтований граф, маршрути графа, зв’язність графа

Бібліографічний опис

Юник, Д. Аналіз застосування методів теорії графів у дисципліні «дискретна математика» / Д. Юник // Матеріали 82-ї міжнародної студентської наукової конференції ХНАДУ / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2020. – С. 5–13.