Аналіз та прогнозування часових рядів дінаміки значень досліджуваної величини за допомогою експоненціального згладжування методом брауна

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Аналіз, моделювання та прогнозування є найважливішими етапами дослідження статистичних експериментальних даних, згрупованих у часові ряди. Адаптивні моделі рядів, що застосовуються для згладжування їх значень та екстраполяції рівнів ряду у наступні моменти часу, враховують умови, які впливають на параметри моделі під час вимірювання або спостереження даної величини, і тому найбільш достовірно моделюють часовий ряд. У даній статті наведена програмна реалізація методу Брауна побудови адаптивної моделі часового ряду і отримані прогнозні значення досліджуваної величини за побудованою моделлю.

Опис

Ключові слова

моделювання часових рядів, адаптивні моделі, метод Брауна, моделирование временных рядов, адаптивные модели, time series modeling,, adaptive models, Brown's method

Бібліографічний опис

Козачок, Л. М. Аналіз та прогнозування часових рядів дінаміки значень досліджуваної величини за допомогою експоненціального згладжування методом брауна / Л. М. Козачок, А. Є. Козачок // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2017. - Вип. 12.

Зібрання