Историзмы и архаизмы в русском языке

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Баккали, Ильяс. Историзмы и архаизмы в русском языке / Баккали Ильяс, Лахлу Реда, Ю. А. Малыхина // Мовна особистість у полікультурному світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. студ. конф., 5 квіт. 2018 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 29–33.