Формування та аналіз графів інформаційних структурних елементів моделі системи моніторингу засобів транспорту

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Формування та аналіз графів інформаційних структурних елементів моделі системи моніторингу засобів транспорту / І. В. Худяков, І. В. Грицук, В. В. Черненко, Є. О. Український, М. В. Володарець // Комп’ютерні технології і мехатроніка : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф., 27 трав. 2021 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2021. – С. 103–107.