Дослідження навантаженості елементів грейферного обладнання екскаватора четвертої розмірної групи

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У дипломній роботі була запропонована конструкція та розроблені 3D моделі елементів двохщелепного гідравлічного грейфера. Визначенні компоненти сил опору, що діють на щелепи грейфера в процесі зачерпування. Було реалізовано силове навантаження щелеп в середовище "Динамічне моделювання". Проведено аналіз міцності елементів грейферного обладнання.

Опис

Ключові слова

екскаватор, гідравлічний грейфер, 3d модель, сили опору autodesk inventor

Бібліографічний опис

Норкін, Є. В. Дослідження навантаженості елементів грейферного обладнання екскаватора четвертої розмірної групи : дипломна робота ... магістра : 133 Галузеве машинобудування / Норкін Євгеній Володимирович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 67 с.