Планування як важлива складова управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Нікітіна, А. В. Планування як важлива складова управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства / А. В. Нікітіна, В. А. Черненко // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., 27 листоп. 2020 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2020. – С. 343–344.