Спосiб дистанцiйного визначення коефiцiєнта динамiчностi i форми деформованої поверхнi мостових споруд або iнших великогабаритних об'єктiв

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Заявлений винахід належить до дистанційних способів визначення коефіцієнта динамічності і форми деформованої поверхні великогабаритних об'єктів, наприклад мостових споруд, будівель, об'єктів машинобудування тощо. Запропонований спосіб передбачає встановлення на великогабаритному об'єкті лінійки вторинних випромінювачів, які під впливом додаткової електромагнітної хвилі перетворюються в лінійну передавальну антенну решітку, вимірювання амплітуди електромагнітного поля на виході кожного елемента лінійної приймальної антенної решітки, яка встановлюється на довільній зручній для вимірювання відстані від передавальної решітки, а її амплітуда поля в розкриві є функцією від прогинів поверхні великогабаритного об'єкта, де встановлені випромінювачі, і ці прогини визначаються завдяки розв'язанню задачі мінімізації функціоналу, що обґрунтований авторами.

Опис

Ключові слова

мости

Бібліографічний опис

Пат. 118730 Україна, МКИ G01B 15/06 (2006.01). Спосiб дистанцiйного визначення коефiцiєнта динамiчностi i форми деформованої поверхнi мостових споруд або iнших великогабаритних об'єктiв / Полярус Олександр Васильович, Поляков Євген Олександрович, Лебединський Андрiй Володимирович, Кириченко Iрина Володимирiвна ; власники : Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т, Полярус Олександр Васильович, Поляков Євген Олександрович, Лебединський Андрiй Володимирович, Кириченко Iрина Володимирiвна. - N a 2017 10596 ; заявл. 01.11.2017 ; опубл. 25.02.2019, Бюл. N 4. - 6 с.

Зібрання