Інноваційна складова стратегії сталого розвитку міста (на прикладі м. Краків, Польща)

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Фесенко, Т. Г. Аналіз задач замовлень напівпровідників для виробництв середнього та малого рівня / Фесенко Т. Г. // Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 23 листоп. 2022 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Харків, 2022. — С. 273 — 277.