Переваги та недоліки дистанційного навчання

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Онищенко, О. С. Переваги та недоліки дистанційного навчання / О. С. Онищенко, Ю. П. Кузьменко, О. О. Лисянський // Методологічні та практичні аспекти забезпечення якості вищої технічної освіти : матеріали наук.-метод. інтернет-конф., листоп. 2021 р., м. Харків / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2021. – С. 139–144.