Розвиток наукової та дослідницької діяльностіь студентів

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Розвиток наукової та дослідницької діяльностіь студентів / Ю. О. Коваль, В. Ю. Шапошніков, Є. Ю. Бугрим, Н. О. Терновой // Методологічні та практичні аспекти забезпечення якості вищої технічної освіти : матеріали наук.-метод. інтернет-конф., листоп. 2021 р., м. Харків / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2021. – С. 94–97.