ВПЛИВ ПЛАВНОСТІ ХОДУ КОЛІСНИХ ТРАКТОРІВ НА НАВАНТАЖЕНІСТЬ ТРАНСМІСІЇ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Описано підхід до визначення залежності навантаженості трансмісії трактора типу ХТЗ-150К від рівня плавності його ходу. Наведено результати теоретичних досліджень і натурних випробувань під час руху по ґрунтовій дорозі та бруківці; на зораній стерні озимої пшениці. Визначено передавальну функцію підвіски, яка описує плавність ходу колісного трактора. Обчислено передавальну функцію трансмісії, яка ґрунтується на визначенні навантаженості вузлів трансмісії.

Опис

Ключові слова

колісний трактор, плавність ходу колісного трактора, навантаженість трансмісії, передавальна функція, колесный трактор, плавность хода колесного трактора, нагруженность трансмиссии, передаточная функция, wheeled tractor, wheeled tractor smooth running, transmission load, transmission function

Бібліографічний опис

Кальченко, Б. І. Вплив плавності ходу колісних тракторів на навантаженість трансмісії / Б. І. Кальченко, О. Ю. Ребров, А. П. Кожушко // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.]. – Харьков, 2017. – Вып. 41. – С. 30–37.

Зібрання