Iнтерактивний дорожнiй тестер

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Інтерактивний дорожній тестер, що складається з дорожнього порталу, модуля просторово часової орієнтації, супутникової навігаційної системи, приладу накопичення інформації, який відрізняється тим, що до нього додатково встановлено маршрутизатор, який пов'язується з приладом зберігання інформації та дорожнім порталом, причому запис інформації з відповідних приладів здійснюється безперервно на прилад накопичення інформації та передається на дорожній портал.

Опис

Ключові слова

дорожнi органiзацiї, проектування

Бібліографічний опис

Пат. 97432 Україна, МКИ G01C 23/00. Iнтерактивний дорожнiй тестер / Алексiєв Володимир Олегович, Алексiєв Олег Павлович, Неронов Сергiй Миколайович ; власники: Харків. нац. автомоб-дор. ун-т, Алексiєв Володимир Олегович, Алексiєв Олег Павлович, Неронов Сергiй Миколайович. - N u 2014 11598 ; заявл. 27.10.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. N 5. - 5 с.

Зібрання