Особливості проведення практичних занять з випробувань лицьових частин ізолюючих апаратів різних типів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Чернуха, А. А. Особливості проведення практичних занять з випробувань лицьових частин ізолюючих апаратів різних типів / А. А. Чернуха // Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу та шляхи їх вирішення в умовах сучасних викликів : зб. наук. пр. за матеріалами наук. інтернет–конф. з проблем вищ. освіти і науки, 18 листоп. 2022 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2022. – С. 164–165.