Розробка системи автоматизованого пошуку оптимального маршруту пересування користувача громадським транспортом

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Розробка системи автоматизованого пошуку оптимального маршруту пересування користувача громадським транспортом / О. П. Шапошнікова, Є. В. Дроздик, В. Є. Єршов, І. В. Орлов, В. О. Тресницький // Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 16 берез. 2017 р. – Харків : ХНАДУ, 2017. – С. 160-162.