Розробка Web-додатку для оцінювання тягово-швидкісних властивостей автомобіля

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Алексієв, О. П. Розробка Web-додатку для оцінювання тягово-швидкісних властивостей автомобіля / О. П. Алексієв, Д. М. Клец, В. Г. Асаян // Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 16 берез. 2017 р. – Харків : ХНАДУ, 2017. – С. 155.