ПРОГНОЗУВАННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ РОСТУ ВТОМНИХ ТРІЩИН ПІСЛЯ ОДНОРАЗОВИХ ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ РОЗТЯГОМ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Виконано експериментальні дослідження впливу коефіцієнта перевантаження розтягом та асиметрії циклу навантаження на затримку швидкості росту втомної тріщини у сплаві Д16чТ. Запропоновано функціональну залежність для прогнозування мінімальної швидкості росту втомної тріщини, яка базується на формулі Уокера і враховує коефіцієнт пере-вантаження розтягом та асиметрію циклу навантаження.

Опис

Ключові слова

тріщина, одноразове перевантаження, затримка росту тріщини, трещина, однократная перегрузка, задержка роста трещины, fatigue crack, single overload, minimal fatigue crack growth rate

Бібліографічний опис

Прогнозування мінімальної швидкості росту втомних тріщин після одноразових перевантажень розтягом / Ю. І. Пиндус, О. П. Ясній, В. Б. Фостик, Т. Б. Пиндус // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.]. – Харьков, 2014. – Вып. 35. – С. 41-47.

Зібрання