Залучення професіоналів-практиків та представників роботодавців до аудиторних занять на освітніх програмах у ЗВО

Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Водолажська, Т. О. Залучення професіоналів-практиків та представників роботодавців до аудиторних занять на освітніх програмах у ЗВО / Т. О. Водолажська, Л. М. Ачкасова // Вища освіта за новими стандартами : виклики у контексті діджіталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір : зб. матеріалів Міжнар. наук.-метод. конф., 10 трав. 2022 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Харків, 2022. — С. 64—67.