Інноваційні технології в процесі конкурентної боротьби за якість підготовки фахівців у технічних ЗВО України

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Бондаренко, В. В. Інноваційні технології в процесі конкурентної боротьби за якість підготовки фахівців у технічних ЗВО України / В. В. Бондаренко, В. С. Шеїн // Теоретичні та прикладні проблеми взаємодії науки, техніки та технологій : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-метод. семінару, 19 листоп. 2021 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2021. – С. 25–28.