Песенный кружок как одна из форм внеаудиторной работы в обучении РКИ

Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Козырева, Н. Ю. Песенный кружок как одна из форм внеаудиторной работы в обучении РКИ / Н. Ю. Козырева // Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару, 2017 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2017. – С. 110–111.