КОРИГУВАННЯ МАТРИЦІ ТРАНСПОРТНИХ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ ЧЕРЕЗ ЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ПОТОКІВ НА ДІЛЯНКАХ МЕРЕЖІ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Запропоновано методику коригування матриці транспортних кореспонденцій на основі значень інтенсивності транспортних потоків на ділянках мережі за допомогою лінійного програмування. Методика може бути використана у прикладних дослідженнях транспортних мереж міст з метою оптимізації їх функціонування.

Опис

Ключові слова

інтенсивність транспортного потоку, матриця транспортних кореспонденцій, коригування матриці кореспонденцій, интенсивность транспортного потока, матрица транспортных корреспонденций, корректировка матрицы корреспонденций, traffic intensity, trip matrix, matrix adjustment

Бібліографічний опис

Засядько, Д. В. Коригування матриці транспортних кореспонденцій через значення інтенсивності потоків на ділянках мережі / Д. В. Засядько // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.] – Харьков, 2012. – Вып. 31. – С. 105-108

Зібрання