Прогнозирование уровня загрязнения атмосферы в случае аварии при транпортировке химически опасного груза

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Беляев, Н. Н. Прогнозирование уровня загрязнения атмосферы в случае аварии при транпортировке химически опасного груза / Н. Н. Беляев, А. В. Берлов, П. С. Кириченко // Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 28–29 жовт. 2015 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – С. 140–142.