Пристрiй вимiрювання питомої електропровiдностi листових металiв "прозорою" iндукторною системою

Анотація

Пристрій вимірювання питомої електропровідності листових металів, що складається з паралельно розміщених плоского індуктора, першого немагнітного листового металу, другого листового феромагнітного металу і другого плоского індуктора, причому усі складові комплексу розділені діелектричними проміжками, який відрізняється тим, що вимірювання струму здійснюється в кожній ланці вимірювального моста, в які включено "абсолютно прозорі" для електромагнітних полів індуктори, причому діапазон частоти вимірювального струму задано у відповідності до співвідношення: , де - відносна магнітна проникність середовища; - магнітна проникність вакууму (магнітна постійна); , - відомі питома електропровідність і товщина зразка металевого листа.

Опис

Ключові слова

металообробка

Бібліографічний опис

Пат. 85854 Україна, МКИ G01R 17/10 (2006.01). Пристрiй вимiрювання питомої електропровiдностi листових металiв "прозорою" iндукторною системою / Батигiн Юрiй Вiкторович, Гнатов Андрiй Вiкторович, Чаплигiн Євген Олександрович, Барбашова Марина Вiкторiвна, Сабокар Олег Сергiйович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Батигiн Юрiй Вiкторович, Гнатов Андрiй Вiкторович. - N u 2013 02530 ; заявл. 28.02.2013 ; опубл. 10.12.2013, Бюл. N 23. - 4 с.

Зібрання